Identyfikacja wizualna IDMKS

Problem
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej od dłuższego czasu borykał się brakiem unikalnego systemu identyfikacji wizualnej. W dokumentach wymienianych między jednostkami wewnętrznymi i zewnętrznymi wykorzystywane były elementy wizualne Uniwersytetu Jagiellońskiego.Celem projektu było zaprojektowanie systemu Corporate Identity dla IDMiKS.
 
Efekt
W konsekwencji całościowej analizy komunikacyjnej instytutu zaprojektowane zostało logo Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej wraz z księgą znaku zawierającą wyznaczniki dotyczące uprawnionego i nieuprawnionego zastosowania elementów identyfikacji wizualnej. Logo IDMiKS można rozpatrywać w trzech płaszczyznach. Z jednej strony, jest to uproszczone przedstawienie człowieka. Z drugiej, układ figur tworzących logo przypomina literę "i", czyli "instytut" lub "informację". Ale przede wszystkim, znak jest symbolem aktu komunikacji, wymiany poglądów oraz dyskusji, co ukazuje strzałka niebieska, przeciwstawiona strzałkom żółtym.
 
 
Autor
Mateusz Żmija