Repozytorium medioznawcze

Jednym z naszych celów jest dokumentowanie i udostępnianie materiałów badaczom mediów i komunikacji. Jest wiele ważnych prac, których nakład dawno się wyczerpał i są niedostępne w księgarniach. W różnych zakątkach internetu rozrzucone są prace badawcze, artykuły, wystąpienia konferencyjne, które stanowić mogą inspirację dla studentów i pracowników naukowych.

Chcemy w tym miejscu gromadzić i udostępniać materiały naukowe. Mamy nadzieję, że okażą się przydatne do prowadzonych badań, pisanych prac licencjackich i magisterskich.

Wojciech Kajtoch - Pisząc: miłość

Esej jest poświęcony językoznawczej (leksykografia, semantyka) analizie pojęcia "miłość". Kajtoch zwraca uwagę na to, jak o "miłości" pisali filozofowie, twórcy słowników, pisarze i poeci, a także jak "miłość" rozumie się potocznie.

Wojciech Kajtoch: Pisząc: miłość. [W:] Kiklewicz A., Ważnik S. (red.), Паланiстыка Полонистика Polonistyka 2012, Mińsk 2013, s. 89-106.

Data opublikowania: 26.05.2017
Osoba publikująca: Mateusz Flont